Montessoriskolan Maria

MontessoriGrundskolan Maria

är en friskola med inriktning på montessoripedagogik. Skolan startade hösten 2002. Till skolan hör också ett fritidshem som är inrymt i skolans lokaler. Sedan hösten 2004 finns vi på Husie Kyrkoväg 64 på gamla LV4-området i Malmö. Här är vi granne med naturområdet Husie Mosse, som vi har stor glädje av.

Eleverna är grupperade F-1, 2-3, 4-6 och 7-9.

Skolan är nu fullt utbyggd och har nu ca 215 elever. Skolan drivs som ett aktiebolag och har kommunala bidrag vilket medför att den är avgiftsfri. Fritidsavgiften är samma som i de kommunala skolor.

Vårt mål är att eleverna ska bli trygga, självständiga och kreativa. Vi vill att de ska känna glädje över att lära och upptäcka och kunna ta mer och mer ansvar för sitt arbete. Därför får eleverna från början lära sig att planera och utvärdera sitt arbete.

Det är viktigt att ha en helhetssyn på barnets tid i skola och på fritis, därför genomsyras skola och fritis av samma värderingar och förhållningssätt. Det är viktigt för oss vuxna i skolan och på fritis att se barnet så att det känner sig sett och bekräftat varje dag.

 

Till Montessoriförbundets hemsida

Nyheter

2019-08-14
Förändringar nyhetsflöde

Nytt läsår och då vi kommunicerar nyheter via andra kanaler så kommer vi inte att uppdatera ny...

Fler Nyheter...

swiss replica watches
audemars piguet replica sale
rado replica
 
rolex replica uk
breitling replica sale