Montessoriskolan Maria

Protokoll föräldraråd 2017-05-30

Närvarande: Martin, Mia från skolan, Lotta, Patrik, Sophie, Camilla, Monique och Catarina som föräldrarepresentanter

1. Skolavslutning sker den 9 juni 2017

2. Skolinspektionen har varit på besök och vi blev godkända på alla punkter utom en. Rektorn måste ha minst 30 högskolepoäng i pedagogik vilket redan är åtgärdat. 

3. Trivselenkäten är klar. Vi har fått indikationer på att arbetsron kan bli bättre och det är något vi kommer att fokusera på under kommande läsår. 

4. Vi gick igenom trivselreglerna och vår likabehandlingsplan. 

5 Martin berättade kort om vår kommande tillbyggnad och hur vi har tänkt oss det hela. Ritningar visades och tanken är att tillbyggnaden ska ersätta de båda moduler vi i nuläget inhyser våra 7-9:or i. Processen kan beräknas ta ett par år innan allt är färdigställt. 

6. Diskussion om skollunchen, Mia berättade om vad vi har tänkt oss inför nästa läsår och vilka förändringar som ska göras. Vi kommer att utöka proteinen per portion för 4-9 och göra förändringar med pastasallad som komplement de dagar eleverna i förväg berättat att de inte vill äta av skollunchen. Vi kommer att ha detta på prov under höstterminen. 

7. Under nästa läsår kommer Stephanie att börja i 2-3 istället för Anneli som slutar, hon är nyutexaminerad lärare. Jonas Dahlman kommer att börja i januari i 4-6. 

8. Vår skolutveckling och prioriteringsområde på skolan är IKT och språkutveckling. Vi är med i läslyftet och kommer att fortsätta med dessa priorieringsområden nästa läsår också. 

9. Det har framförts kritik mot skolfotona och vi kommer att se över leverantör nästa läsår igen då vi har ett tvåårsavtal med nuvarande leverantör. Önskemål om att alla arbetslag informerar i samma kanaler, vi ser över det och varje arbetslag F-1, 2-3, 4-6 och 7-9 ska ha en egen hemsida där aktuell information läggs ut. 

10. Nästa möte den 7 september 2017

 

Alla Nyheter

2018-01-26
Protokoll föräldraråd 2017-11-09

2018-01-25
Protokoll föräldraråd 2017-05-30

2017-12-18
Ny tid för studiedag under vårterminen 2018!

Nyheter

2018-01-26
Protokoll föräldraråd 2017-11-09

1. Geneomgång av föregående mötes protokoll

2. Situationen i 2-3 med långtidssjuk...

2018-01-25
Protokoll föräldraråd 2017-05-30

Närvarande: Martin, Mia från skolan, Lotta, Patrik, Sophie, Camilla, Monique och Catarina som för&aum...

2017-12-18
Ny tid för studiedag under vårterminen 2018!

För att kunna ha gemensam studiedag men vårt nätverk med omkringliggande montessoriskolor har vi f&ar...

Fler Nyheter...

swiss replica watches
audemars piguet replica sale
rado replica
 
rolex replica uk
breitling replica sale